Nalika KNIL nyerbu Jogjakarta ing taun Princen melu tempur bebarengan pasukan Divisi Siliwang

Posted on

Pada kesempatan kali ini bisnis.today akan membagikan jawaban dari soal

“Nalika KNIL nyerbu Jogjakarta ing taun 1949, Princen melu tempur bebarengan laskar Divisi Siliwangi. Serdadu KNIL nekat pengin mateni Princen sing dianggep pengkhianat. Nyawane Princen slamet, nanging Odah, bojone Princen, sing uga melu berjuang gugur ketembak dening KNIL.” Ukara baku (kalimat utama=Indonesia) paragraf ing wacan yakuwi …. o Nalika KNIL nyerbu Jogjakarta ing taun 1949, Princen melu tempur bebarengan laskar Divisi Siliwangi. Serdadu KNIL nekat pengin mateni Princen sing dianggep pengkhianat. O Nyawane Princen slamet, nanging Odah, bojone Princen, sing uga melu berjuang gugur ketembak dening KNIL. O Wangsulane salah kabeh.​

Jawaban:

UJIAN NASIONAL!!!!!!!!!!!

Demikian artikel tentang

“Nalika KNIL nyerbu Jogjakarta ing taun 1949, Princen melu tempur bebarengan laskar Divisi Siliwangi. Serdadu KNIL nekat pengin mateni Princen sing dianggep pengkhianat. Nyawane Princen slamet, nanging Odah, bojone Princen, sing uga melu berjuang gugur ketembak dening KNIL.” Ukara baku (kalimat utama=Indonesia) paragraf ing wacan yakuwi …. o Nalika KNIL nyerbu Jogjakarta ing taun 1949, Princen melu tempur bebarengan laskar Divisi Siliwangi. Serdadu KNIL nekat pengin mateni Princen sing dianggep pengkhianat. O Nyawane Princen slamet, nanging Odah, bojone Princen, sing uga melu berjuang gugur ketembak dening KNIL. O Wangsulane salah kabeh.​

Semoga Bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nalika KNIL nyerbu Jogjakarta ing taun Princen melu tempur bebarengan pasukan Divisi Siliwang

Posted on

Pada kesempatan kali ini bisnis.today akan membagikan jawaban dari soal

“Nalika KNIL nyerbu Jogjakarta ing taun 1949, Princen melu tempur bebarengan laskar Divisi Siliwangi. Serdadu KNIL nekat pengin mateni Princen sing dianggep pengkhianat. Nyawane Princen slamet, nanging Odah, bojone Princen, sing uga melu berjuang gugur ketembak dening KNIL.” Ukara baku (kalimat utama=Indonesia) paragraf ing wacan yakuwi …. o Nalika KNIL nyerbu Jogjakarta ing taun 1949, Princen melu tempur bebarengan laskar Divisi Siliwangi. Serdadu KNIL nekat pengin mateni Princen sing dianggep pengkhianat. O Nyawane Princen slamet, nanging Odah, bojone Princen, sing uga melu berjuang gugur ketembak dening KNIL. O Wangsulane salah kabeh.​

Jawaban:

UJIAN NASIONAL!!!!!!!!!!!

Demikian artikel tentang

“Nalika KNIL nyerbu Jogjakarta ing taun 1949, Princen melu tempur bebarengan laskar Divisi Siliwangi. Serdadu KNIL nekat pengin mateni Princen sing dianggep pengkhianat. Nyawane Princen slamet, nanging Odah, bojone Princen, sing uga melu berjuang gugur ketembak dening KNIL.” Ukara baku (kalimat utama=Indonesia) paragraf ing wacan yakuwi …. o Nalika KNIL nyerbu Jogjakarta ing taun 1949, Princen melu tempur bebarengan laskar Divisi Siliwangi. Serdadu KNIL nekat pengin mateni Princen sing dianggep pengkhianat. O Nyawane Princen slamet, nanging Odah, bojone Princen, sing uga melu berjuang gugur ketembak dening KNIL. O Wangsulane salah kabeh.​

Semoga Bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published.